Tækker Rådgivende Ingeniører
 
Tækker
Group
Tækker
Rådgivende Ingeniører
Tækker
Administration
Tækker
Udlejning og Salg
Tækker
i Berlin

NYE

Tækker Group har udarbejdet et udkast til en helhedsplan for en ny by, der skal opføres efter bæredygtige principper ved Elev, nord for Aarhus. Byen skal hedde Nye.

Bæredygtighed er en selvfølgelighed i byen. Velkendt viden og moderne teknologi kombineres for at tage størst muligt hensyn til mennesker, dyr og natur, uden at beboerne behøver at gøre noget ekstraordinært.

Den nye by er smukt placeret med udsigt ind over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

Byens funktionalitet og tankegang inspirerer til et aktivt fritidsliv, lokalt engagement og fællesskab. I Nye er variation, balance og liv kerneværdier for det gode liv.

Læs mere på www.nye.dk.

Nye set fra øst
Nye set fra øst
Nye centrum
Nye centrum
Nye centrum
Nye centrum
Nyes syv bydele
Nyes syv bydele
Nye, tid til letbanen
Nye, tid til letbanen
Nye 1-3 etapeudvikling
Nye 1-3 etapeudvikling
Nye, udsigt fra midtbyen
Nye, udsigt fra midtbyen
Nye, udsigt fra midtbyen
Nye, udsigt fra midtbyen
Nye set fra syd
Nye set fra syd
Fakta
Bøgebjerg, lejligheder
Bøgebjerg, villaer
HAVERNE i Jelling
Helsinge
Isbjerget, Aarhus Havn
NYE
Strandvejen 10, Ebeltoft